Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Prawa i Administracji

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Prawa i Administracji

Adres

ul. Warszawska 98
10 - 702 Olsztyn

www: http://www.uwm.edu.pl/wpia

 

W?adze

Dziekan:

Prof. dr hab. Stanis?aw Pikulski
tel.: +48 89 527 08 85, fax. 535 15 97

Prodziekani:

ds. studiów stacjonarnych
dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
tel.: +48 89 524 64 83 lub 524 64 48, fax. 535 15 97 

ds. wspó?pracy z zagranic?
dr hab. Bronis?aw Sitek, prof. UWM
tel.: +48 89 524 64 76 lub 524 64 86, fax. 535 15 97 

ds. nauki
dr hab. Marek Chmaj, prof. UWM
tel. +48 89 524 64 83

dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM
tel. +48 89 524 64 86

 

Dziekanat

Kierownik:
mgr Zoryna Szmalc
tel.: +48 89 524 64 31, fax. +48 89 535 15 97

Dziekanat Studiów stacjonarnych:
Czynny:
poniedzia?ek 11.oo -14.3o
wtorek 8.oo - 12.oo
?roda 11.oo - 14.3o
pi?tek 8.oo - 12.oo

tel. +48 89 524 64 25
e-mail: wpia-stacjonarne@moskit.uwm.edu.pl

Dziekanat Studiów niestacjonarnych:
Czynny:

wtorek 8.oo - 12.oo
?roda 8:00 – 12:00
czwartek 10.oo - 14.oo
pi?tek 10.oo - 14.oo
sobota 9.oo - 13.oo

tel. +48 89 524 64 26 fax: +48 89 524 64 92
e-mail: wpia-niestacjonarne@moskit.uwm.edu.pl

Dziekanat Wydzia?u Prawa i Administracji
ul. Warszawska 98 pok. 2 i 4, 10-702 Olsztyn
studia dzienne: tel./fax 524-64-25; e-mail: wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl,
studia zaoczne:, tel./fax 524-64-26; e-mail: wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl
kod kadrowy: 140100; kod finansowy: 1401

Kierownik mgr Zoryna Szmalc
Tel. +48 89 535-15-97, 524-64-31


Katedra Historii Pa?stwa i Prawa
ul. Warszawska 98, pok. 106, 107 i 108, 10-702 Olsztyn
tel. +48 89 524-64-55, 535-01-00, 524-64-65; tel./fax 524-64-44
kod ewidencji korespondencji: 14-1800; kod finansowy: 1402

Kierownik prof. dr hab. Stanis?aw Gajewski
tel. +48 89 524-64-55, 535-01-00


Katedra Praw Cz?owieka i Prawa Europejskiego
ul. Warszawska 98, pok. 104, 10-702 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-22
kod ewidencji korespondencji: 14-0400; kod finansowy: 1402

Kierownik prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
tel/fax. +48 89 524-64-22, 535-20-14


Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego
ul. Warszawska 98, pok. 206, 10-702 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-27
kod ewidencji korespondencji: 14-2600; kod finansowy: 1402

Kierownik ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler, prof. zw.
tel. +48 89 524-64-27


Katedra Prawa Karnego Materialnego
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 2/06 i 2/05, 10-723 Olsztyn
tel. +48 89 524-64-63, 524-64-57
kod ewidencji korespondencji: 14-2300; kod finansowy: 1402

Kierownik prof. dr hab. Stanis?aw Pikulski, prof. zw.
Tel. +48 89 527-08-85 , 524-64-63


Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
al. Warszawska 98 pok. 102 i 103, 10-702 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-14, 524-64-24
kod ewidencji korespondencji: 14-0600; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Marek Chmaj, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-14


Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
ul. Warszawska 98, pok. 208, pok. 206 10-702 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-76 tel./fax 524 64 94
kod ewidencji korespondencji: 14-2500; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Bronis?aw Sitek, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-76


Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa
ul. Warszawska 98, pok. 105, 10-702 Olsztyn;
tel./fax +48 89 524-64-67
kod ewidencji korespondencji: 14-2400; kod finansowy: 1402

Kierownik
tel. +48 89 524-64-67


Zak?ad Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 13, 10-723 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-48
kod ewidencji korespondencji: 14-0800; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-48, 524-64-83


Zak?ad Kryminalistyki i Medycyny S?dowej
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 2/04, 10-723 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-78
kod ewidencji korespondencji: 14-1000; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Bronis?aw M?odziejowski, prof. UWM
Tel. +48 89 524-64-78


Zak?ad Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przest?pczo?ci Zorganizowanej
ul. Kurta Obitza11, pok. 315 – 524 65 59 , pok. 316 – 524 64 59, 10-723 Olsztyn
tel. +48 89 524-64-59, 524-64-57
kod ewidencji korespondencji: 14-1100; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Wies?aw P?ywaczewski, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-59


Zak?ad Post?powania Administracyjnego i S?dowoadministracyjnego
ul. Warszawska 98, pok. 204, 10-702 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-45
kod ewidencji korespondencji: 14-1200; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Jerzy Zaborowski, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-45


Zak?ad Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
ul. Warszawska 98, pok. 201, 202 i 203, 10-702 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-47
kod ewidencji korespondencji: 14-0200; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-71, 524-64-72


Zak?ad Prawa Gospodarczego
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 12, 10-723 Olsztyn;
tel./fax +48 89 524-64-81
kod ewidencji korespondencji:14-2100; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Eugeniusz K?dra, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-81


Zak?ad Prawa i Post?powania Cywilnego
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 11, 10-723 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-79
kod ewidencji korespondencji: 14-2200; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Mieczys?aw Goettel, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-79


Zak?ad Prawa Mi?dzynarodowego Publicznego
ul. Warszawska 98, pok. 207, C7 i C6, 10-702 Olsztyn
tel. +48 89 524-64-17, 524-64-02
kod ewidencji korespondencji: 14-1500; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Jan Bia?ocerkiewicz, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-17


Zak?ad Prcesu Karnego
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 14, 10-723 Olsztyn;
tel. +48 89 524-64-89
kod ewidencji korespondencji: 14-2700; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-89


Biblioteka Wydzia?u Prawa i Administracji
ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-723 Olsztyn
tel. +48 89 524-64-51, 524-64-52; fax 524-64-87
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Kierownik mgr Jolanta Brodowska, kustosz
tel. +48 89 524-64-87

informacj? wytworzono:

Wydzia? Prawa i Administracji

za tre?? odpowiada:

?ukasz Cichowicz

data wytworzenia:

23-10-2006

 


Ta strona by?a odwiedzana 5449 razy (w tym z UWM 125 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa